English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית ארכיון פוקוס מכת עלוקות בכנרת?

מכת עלוקות בכנרת?

גדעון גל וג'יימס איסטון, המעבדה לחקר הכנרת ע"ש יגאל אלון

בעקבות דיווח ב-11 ביולי 2005 על הימצאות עלוקות באחד מחופיה המערביים של הכנרת, ביצענו בדיקות בחוף על מנת לאתר את העלוקות ואת מקורן. הבדיקות הראו שעלוקות רבות נמצאות על הקרקעית בעומק מים של כ-1-0.5 מ'. כפי שדווח באמצעי התקשורת, עמידה באזור העלוקות ברגליים חשופות, במשך כשתי דקות בלבד, גרמה לכיסוי של הרגליים במאות עלוקות. העלוקות, שאורכן במתיחה מקסימאלית כ-2 ס"מ, נצמדות לאיברי הגוף החשופים בעזרת איבר ההצמדה הנמצא בחלקו התחתון של גוף העלוקה. לאחר מספר דקות מחוץ למים קל מאוד להוריד את העלוקות מהגוף. בספרות (צרויה, 1978) מדווח שקיימים בכנרת ארבעה מיני עלוקות שהתיעוד הראשוני לגביהן היה כבר בתחילת המאה ה-20. ישנם דיווחים נוספים במהלך השנים האחרונות על קיומן של עלוקות בכנרת, אם כי לא במימדים שנראו הקיץ.


עלוקות נצמדות לאברי הגוף החשופים


דוגמאות של העלוקות נשלחו לזיהוי לד"ר חנן דימנטמן מהאוניברסיטה העברית בירושלים, שזיהה את המין כ-Helobdella stagnalis. מין זה ידוע מאזור החולה ומקווי מים נוספים בצפון, אבל לא דווח בעבר על הימצאותו בכנרת. מהספרות אנו למדים שמין זה ניזון מתולעים, שבלולים ומגוון חסרי חוליות, אך לא מבעלי חוליות, יונקים או בני אדם.


Helobdella stagnalis


הגוף המנהל את החוף שבו נמצאו העלוקות טיפל בבעיה ע"י כיסוי השטח במצע אבני דק. פעולה זו פתרה את הבעיה למשך כמה שבועות, אבל לאחרונה שוב נצפו עלוקות בחוף זה אם כי לא בצפיפויות שנצפו בעבר. במקביל, במהלך השבועות האחרונים הגיעו דיווחים מחופים אחרים בכנרת על הימצאות מספר רב של עלוקות.

אין בידינו הסבר לתופעה. יחד עם זאת הוצעה היפותזה שמצריכה בדיקה, לפיה ירידה בולטת במספר השבלולים באזור הליטוראל בכנרת בשנים האחרונות (כפי שדווח ע"י פרופ' יוסי הלר), הקשורה כנראה לשינויים המהירים במפלס הכנרת, גרמה לירידה בלחץ הטריפה של השבלולים על ביצי העלוקות. כתוצאה מהירידה בלחץ הטריפה הייתה עלייה במספר ביצי העלוקות שהצליחו לשרוד ולבקוע. מהספרות העולמית ידוע על מקרים שבהם התרחש תהליך דומה שגרם בסופו של דבר לעלייה במספר העלוקות.

צוות המעבדה לחקר הכנרת ממשיך לעקוב אחרי תופעה יוצאת דופן זו.

ספרות: .SERRUYA, C. 1978. Lake Kinneret. Dr. W. Junk

© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ