English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית חקלאות ימית וביוטכנולוגיה חקלאות ימית

חקלאות ימית

החקלאות הימית אשר עוסקת בגידול של דגים, סרטנים, רכיכות ואצות במי-ים ובמים מליחים היא ענף ייצור צעיר וחדשני המתפתח במהירות ברחבי העולם עקב הביקוש הגדל למוצרי ים והתדלדלות מקורות הדיג. ענף זה שאינו צורך מים מתוקים מתאים במיוחד לתנאי האקלים השחון של ישראל. המרכז הלאומי לחקלאות ימית (מלח"י) הוקם במטרה ליצור את תשתית הידע הדרוש להתפתחותה של חקלאות ימית בישראל, מבחירת המינים המתאימים לגידול, ביותם והשבחתם ועד לפיתוח של טכנולוגיות הגידול והלווי של יישומן ע"י המגדלים .

כיום החקלאות הימית בישראל מתבססת בעיקרה על גידול של דגים בכלובים במפרץ אילת בטכנולוגיות מקובלות בעולם. עקב מגבלות סביבתיות על היקף הגידול בכלובים במפרץ אילת ותנאי הים בחוף הים תיכוני של ישראל אשר מקשים על גידול בכלובים, מאמץ המחקר המרכזי במלח"י מתמקד כיום בפיתוח של טכנולוגיה ידידותית לסביבה של גידול דגים בבריכות של מי-ים ביבשה. טכנולוגיה חדשנית זו כוללת טיהור ביולוגי של שפכי הבריכות שבחלקם מסוחררים למערכת הגידול ובחלקם מוזרמים אל הים בלא לגרום להשפעות סביבתיות מזיקות. לצורך בחינת הייתכנות הכלכלית של הטכנולוגיה מתבצע במלח"י פרויקט חלוץ לגידול דגי-ים בבריכות בקנה מידה קדם-תעשייתי (100 טון/שנה).

בחלק זה של האתר מוצגים מאמרים, דוחות מקצועיים וסקירות על פעילות המחקר והפיתוח במלח"י, מידע נוסף בהקשר לפיתוח חקלאות ימית בישראל, וקישורים לאתרים רלוונטיים.

מידע ברחבי הרשת:
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ