English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית ים וחופים מיפוי מימי החופין של ישראל

מיפוי מימי החופין של ישראל
מימי החופין של ישראל בים התיכון משתרעים על שטח של כ- 6000 ק"מ רבועים (מקו החוף ועד למרחק של כ-22 ק"מ). היקף ומגוון השימושים והפעילויות המתוכננות במרחב זה גדלים בהתמדה וכוללים ספנות, פעילות צבאית ושיטור, דיג, סילוק של שפכים וחומרי חפירה, חיפושי נפט וגז טבעי, הפקת גז, הנחת צרת וכבלי תקשורת,התפלת מי ים, תכניות להקמת איים מלאכותיים לשדות תעופה ותשתיות, ועוד. לצורך שימושים אלה דרוש מידע מהימן ומפורט על תוואי העומק (בתימטריה), המבנה והאופי של קרקעית הים. למידע כזה יש גם חשיבות מדעית רבה בהקשר להבנת ההסטוריה הגיאולוגית של האזור והתהליכים הפועלים בו ומשפיעים עליו כיום. על רקע זה חיא"ל, המכון הגיאולוגי והמרכז למיפוי ישראל חברו יחד לביצוע "פרויקט המיפוי הלאומי של מימי החופין".

מטרת פרויקט המיפוי היא הקמת בסיס נתונים לאומי על קרקעית הים אשר יעמוד לרשות הציבור וישמש לצרכי הכנת מפות ניווט, תכנון וביצוע של פרויקטים הנדסיים, מודלים סביבתיים, מחקרי תשתית והערכת סיכונים סיסמיים ועוד. המיפוי הבתימטרי מתבצע בעזרת מערכת משוכללת, ראשונה ויחידה מסוגה בישראל, שנתרמה למכון הגיאולגי והותקנה בספינת המחקר של חיא"ל – "עציונה". מערכת זו אוספת נתונים על עומק ואופי קרקעית הים תוך כדי הפלגה עם כיסוי מלא של השטח שבין נתיבי ההפלגה. באזורים נבחרים מתבצעים באמצעים אחרים המופעלים מהספינה גם מיפוי של השדה המגנטי ומיפוי של השכבות הרדודות של תת-הקרקע. השלמת שלב איסוף הנתונים מתוכננת לסוף שנת 2006.
קרקעית הים באזור חיפה:
איסוף נתונים – חיא"ל
עיבוד נתונים – המכון הגיאולוגי

קרקעית הים באזור געש:
איסוף ועיבוד נתונים – חיא"ל

קרקעית הים באזור קניון אכזיב על גבי מפה בתימטרית:
איסוף נתונים – חיא"ל
עיבוד נתונים – המכון הגיאולוגי

פרויקט המיפוי הלאומי, שטחים שמופו עד פברואר 2005.
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ