English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית ים וחופים מפלס הים

מפלס הים

עליית הטמפרטורה על פני כדור הארץ ("אפקט החממה") גורמת להתפשטות של מי הים ולהפשרת קרחונים באזורי הקטבים וכתוצאה מכך לעלייה של מפלס הים. עפ"י תרחישים שונים צפוי שבמהלך המאה הנוכחית העלייה הממוצעת של מפלס הים העולמי תהיה כ- 10 עד 90 ס"מ, אולם השינוי לא יהיה אחיד באזורים השונים על פני כדור הארץ .

לעליית מפלס הים יהיו השלכות מרחיקות לכת על אזורים חופיים שבהם מתרכז חלק ניכר מהאוכלוסייה בעולם. מסיבה זו, בסוף שנות ה- 80 של המאה שעברה החלה להתבצע תכנית עולמית של מעקב אחר מפלס הים. חיא"ל מבצעת מעקב אחר מפלס הים בחופי ישראל בים התיכון ובמפרץ אילת, מנהלת את תכנית המעקב האזורית של מפלס הים התיכון והים השחור (במסגרת תכנית המעקב העולמית), ועורכת מחקרים על השפעת שינוי מפלס הים על חופי ישראל.

בחלק זה של האתר מוצגים נתונים על מדידות מפלס הים בחופי ישראל, מאמרים, דוחות מקצועיים וסקירות של חוקרי חיא"ל על ההשלכות של שינוי מפלס הים על החופים, וקישורים לאתרים רלוונטיים.

  • MedGLOSS - התכנית הבינלאומית למעקב אחר מפלס הים התיכון והים השחור (מנוהלת ע"י חיא"ל)

    מידע ברחבי הרשת:
  • GLOSS - התכנית הגלובלית למעקב אחר מפלס הים
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ