English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית ים וחופים זיהום הים

דו"חות הניטור הלאומי בים התיכון
"זיהום הים" מוגדר כהחדרה ע"י האדם, במישרין או בעקיפין, של חומר או אנרגיה לסביבה הימית, אשר עלולים לגרום להשפעות מזיקות כגון פגיעה בחי הימי, סיכון בריאות האדם והפרעה לכל שימוש באוצרות הים. חיא"ל עוסקת במגוון רחב של מחקרים ופעולות ניטור בתחום זיהום הים שמטרותיהם העיקריות: (א) איתור מקורות לזיהום מימי החופין של ישראל והערכת תחומי השפעתם וחשיבותם היחסית; (ב) הבנת התהליכים הקובעים את גורלם של חומרים מזהמים בסביבה הימית; (ג) קביעת התפוצה של חומרים מזהמים במרחב מימי החופין, זיהוי מגמות של שינויים והתרעה על תופעות חריגות; (ד) הערכת הנזקים האקולוגיים ופוטנציאל הסיכון לבריאות הציבור כתוצאה מזיהום הים.
בחלק זה של האתר מוצגים מאמרים, דוחות מקצועיים וסקירות של חוקרי חיא"ל על זיהום הסביבה הימית של ישראל וקישורים לאתרים העוסקים בהיבטים המדעיים של בעיות זיהום הים.
מידע ברחבי הרשת:
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ