English הצהרה מפת האתר ארועים צור קשר דף הבית  
דף הבית ים וחופים ממשק חופים

ממשק חופים

חופי ישראל בים התיכון, מגבול מצרים ועד לעכו, ניזונים מחול שמקורו בדלתא של הנילוס, אשר מוסע צפונה באמצעות הגלים וזרמי הים. תוך כדי הסעת החול צפונה והזנת החופים, חלקו מוסע בניצב לחוף לכיוון המים העמוקים ויוצא מהמערכת החופית, וחלקו מנושב ע"י הרוח אל גב החוף ומזין את הדיונות החופיות. המאזן הטבעי שבין הזנת החופים בחול לבין סילוקו מהם ע"י פעולת גלי הים והרוח הופר ע"י כרית חול בחופים ובניה של מבנים ימיים אשר לוכדים חול בקרבתם. כתוצאה מכך נגרם תהליך מתמשך של הרס החופים. חיא"ל עוסקת במחקר של התהליכים המעצבים את חופי ישראל ומשפיעים עליהם ובאיסוף של נתונים על מצב החופים. הממצאים וההמלצות של חיא"ל הביאו במהלך השנים לשינוי מדיניות הפיתוח והניהול של החופים.

בחלק זה של האתר מוצגים מאמרים, דוחות מקצועיים וסקירות של חוקרי חיא"ל על התהליכים המשפיעים על חופי ישראל, על מצב החופים ועקרונות ועל שיטות לניהול והגנת חופים, וקישורים לאתרים העוסקים בנושאים אלה.
© כל הזכויות שמורות לחקר ימים ואגמים לישראל בע"מ